Thông báo hoãn Sự kiện Asia Steel Markets 2020Do những rủi ro sức khỏe ngày càng tăng liên quan đến sự bùng phát của coronavirus mới COVID-19, Kallanish đã quyết định hoãn Hội nghị Thị trường thép Châu Á 2020 được lên kế hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22-23 tháng 4 năm 2020.

Mặc dù rất tiếc, chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của quý vị và kếhoạch tiếp tục sắp xếp lại sự kiện vào thời gian tới trong năm nay, tùy theo khuyến cáo từ tổ chức y tế thế giới WHO và tình hình của dịch bệnh.

https://kallanish.com/en/events/conferences/upcoming-courses-details/asia-steel-markets-2020/

Xem thêm ...