Tiếp nhận phản ánh kiến nghị của Doanh nghiệp gửi Thủ tướng hàng thángThực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại công văn 6683/VPCP – DMDN ngày 13 tháng 08 năm 2020 về tổng hợp tình hình, khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân định kỳ hàng tháng và đề xuất sáng kiến, giải pháp cụ thể, đảm bảo căn cứ, khả thi nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh,

Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) kính gửi Quý Doanh nghiệp link thu thập thông tin phản ánh, kiến nghị (PAKN) sau đây: https://forms.gle/DLrWetGxGJAjQu1U7

Ban IV sẽ chủ động tham vấn chi tiết với doanh nghiệp về các vấn đề nhận được trong quá trình hoàn thiện báo cáo gửi Chính phủ nếu cần. Đồng thời, sẽ cập nhật tình hình, cách thức xử lý các PAKN theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và thông tin từ các Bộ ngành, địa phương liên quan trong Newsletter (bản tin) do Văn phòng Ban IV xây dựng, gửi Doanh nghiệp hàng tháng.

Mọi chi tiết và thắc mắc xin liên hệ Chị Nguyễn Bảo Linh, Trợ lý chuyên môn Văn phòng Ban IV – hòm thư điện tử: linh.nb@vief.vn; số điện thoại: 024 2239 7555 (số hotline của Văn phòng Ban IV).

 

Trân trọng,

Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân

Xem thêm ...