Tọa đàm giữa ban soạn thảo Thông tư 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN với Hiệp Hội Thép Việt Nam và các doanh nghiệp thépNgày 03/4/2014, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thường trực Hiệp hội Thép Việt Nam chủ động thu xếp buổi làm việc giữa Ban soạn thảo Thông tư 44 (Quản lý Chất lượng thép) với một số doanh nghiệp ngành thép nhằm trao đổi, giải đáp thắc mắc.

Thông tư liên tịch số 44/TTLT-BCT-BKHCN có nhiều điểm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư nên sau Hội nghị phổ biến rộng rãi đến các doanh nghiệp vào ngày 25/3/2014, Hiệp hội Thép Việt Nam đã tổ chức buổi toạ đàm về Thông tư này ngày 03/4/2014.
Tham gia buổi toạ đàm có đại diện Ban soạn thảo Thông tư (Vụ KH&CN, Vụ Công nghiệp năng – Bộ Công Thương, Viện Tiêu chuẩn- Bộ Khoa học và Công nghệ), Tổng cục Hải quan và các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép.
Trong buổi toạ đàm, các doanh nghiệp đã nêu các băn khoăn khi thực hiện Thông tư và đại diện các cơ quan quản lý đã lần lượt giải đáp, chia sẻ. Một số vấn đề cần lưu ý nghiên cứu, điều chỉnh :
– Hợp đồng mua bán hoặc uỷ quyền nhập khẩu với người sử dụng thép quy định trong phụ lục II (Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu thép không phải là người sử dụng);
– Quy định thời gian thông quan tối đa là bao nhiêu ngày;
– Giải quyết cho chuyển thẳng hàng hoá về kho của nhà nhập khẩu có đủ điều kiện về kho bãi rồi làm thủ tục thông quan sau;
– Hàng secondary: một số hàng loại secondary nhưng có tính năng sử dụng như hàng chính phẩm (hàng ngắn, hẹp …) nên cho nhập khẩu;
– Hàng không hợp chuẩn phải tái xuất;
– Đối với thép chứa B: trước mắt nên chỉ áp dụng với thép dây cuộn.

Hiệp hội đề nghị các đơn vị thành viên tiếp tục nghiên cứu, phát hiện các vấn đề cần kiến nghị với các cơ quan quản lý để được giải thích, điều chỉnh để Thông tư được thực sự đi vào cuộc sống.

Xem thêm ...