Trang web hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với Covid-19Trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đương đầu với những khó khăn chưa từng có do ảnh dưởng của đại dịch COVID-19, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã xây dựng và chính thức vận hành Trang web Hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với tác động dịch COVID-19 nhằm tạo thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Trang web Hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với tác động dịch COVID-19 tập hợp thông tin đầy đủ và chi tiết về các chương trình hỗ trợ hiện hành của Nhà nước dành cho các doanh nghiệp như các chính sách hỗ trợ về thuế-phí-lệ phí, vốn-tín dụng, giá dịch vụ, tiền thuê đất, lao động- bảo hiểm xã hội và một số hỗ trợ khác. Truy cập trang web, các doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin cụ thể về các chính sách hỗ trợ theo lĩnh vực ngành nghề, theo cơ quan ban hành tại cấp trung ương và các địa phương và các hướng dẫn thủ tục cần thiết để thụ hưởng các chính sách hỗ trợ phù hợp. Đặc biệt, trên trang web này, các doanh nghiệp có thể phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận các chương trình hỗ trợ – đây là nguồn thông tin quan trọng để VCCI tổng hợp và kiến nghị tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh các quy định chính sách một cách kịp thời.

Vào website http://hotro.vibonline.com.vn/, doanh nghiệp có thể:

– Cập nhật các gói hỗ trợ hiện hành của nhà nước dành cho các DN vượt qua Covid-19

– Cập nhật các chính sách, thông tin hỗ trợ theo lĩnh vực ngành nghề của DN

– Tìm kiếm  các văn bản chính sách hỗ trợ theo Bộ ngành, địa phương ban hành văn bản.

– Tham gia các diễn đàn trao đổi về các giải pháp hỗ trợ DN vượt qua Covid-19

– Chia sẻ các kinh nghiệm tốt đã được áp dụng tại các tỉnh thành phố trên cả nước trong hỗ trợ DN vượt qua Covid-19

– Các thông tin liên quan khác…/.

(Nguồn: VCCI)

Xem thêm ...