Trung Quốc sẽ bỏ thuế xuất khẩu 10% cho phôi thép từ ngày 1 tháng 1Bộ Tài chính Trung Quốc sẽ bãi bỏ thuế xuất khẩu 10% hiện đang áp dụng đối với phôi thép từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.

Xem thêm ...