Cụ thể hóa nhiều hành vi trong dự thảo Nghị định xử phạt trong lĩnh vực hải quanĐể hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 127/2013/NĐ-CP và Nghị định 45/2016/NĐ-CP trước khi Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định, ngày 13/2, Tổng cục Hải quan đã tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị trong ngành để thống nhất các nội dung của dự thảo Nghị định.

Theo ban soạn thảo, Nghị định 127/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP đã được thực hiện từ 1/8/2016. Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hải quan, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người khai hải quan.

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan cũng là một trong những cơ sở quan trọng trong thực hiện việc đánh giá, phân loại DN làm tiêu chí áp dụng các chế độ ưu đãi thủ tục hải quan, phân luồng hàng hoá khi thực hiện thủ tục hải quan, góp phần cải cách thủ tục hành chính về hải quan, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động XNK hàng hoá và bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan.

Ban soạn thảo cho biết, sau 3 năm thực hiện cho thấy, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan đã quy định tương đối đầy đủ, bao quát các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, nhưng quá trình thực hiện đã bộc lộ một số hạn chế.

Theo đó, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan thiếu chế tài xử phạt một số hành vi vi phạm phát sinh từ các quy định mới về thủ tục hải quan, chính sách thuế, chính sách mặt hàng hoặc từ các vụ việc cụ thể phát sinh trong thời gian qua hay một số hành vi vi phạm đã không còn phù hợp về khung phạt.

Theo Ban soạn thảo, với những lý do đó cần thiết phải ban hành Nghị định thay thế Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan hiện hành.

Theo đó, trong quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định thay thế, Bộ Tài chính đã có văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố; Tổng cục Hải quan cũng đã lấy ý kiến các cơ quan, ban ngành liên quan nhằm hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng ban hành.

Dự thảo Nghị định có bố cục 36 Điều, 3 Chương quy định cụ thể các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả. Theo đó, dự thảo Nghị định bổ sung quy định về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp vi phạm nhiều lần; biện pháp khắc phục hậu quả…

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/

Xem thêm ...