Dự thảo Văn bản pháp quy của Tổng cục Hải quan lấy ý kiến doanh nghiệpNhằm hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan và tạo thuận lợi thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan xin trân trọng gửi quý Hiệp hội doanh nghiệp các dự thảo văn bản pháp luật quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan và dự […]

Nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan và tạo thuận lợi thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan xin trân trọng gửi quý Hiệp hội doanh nghiệp các dự thảo văn bản pháp luật quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan và dự thảo nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Dự thảo Thông tư

Quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

Dự thảo NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Tổng cục Hải quan mong nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp thành viên thuộc quý Hiệp hội phản hồi các nội dung tại các VB dự thảo nêu trên.

Trân trọng cảm ơn và mong sớm nhận được ý kiến của quý Hiệp hội doanh nghiệp và thành viên Hiệp hội.

Mọi thông tin xin liên hệ với Ông Hồng Cường – Đầu mối công tác quan hệ đối tác Hải quan – doanh nghiệp – TCHQ/ ĐT: 0904442329.

Xem thêm ...