Khẩn trương giải quyết bất cập trong quy trình kiểm tra phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuấtChính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương có những giải pháp cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp làm ăn chân chính có đủ nguồn nguyên liệu sản xuất, đồng thời xử lý phế liệu vô chủ theo quy định để không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Cụ thể, liên quan đến kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ xử lý  các vướng mắc liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019 nêu rõ:

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các lô hàng phế liệu nhập khẩu dùng làm nguyên liệu sản xuất đang tồn đọng tại các cảng trên cả nước, Chính phủ thống nhất thay đổi phương thức kiểm tra chất lượng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất như kiến nghị của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 915/BC-VPCP ngày 30 tháng 1 năm 2019) và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Đồng thời cho phép doanh nghiệp được lựa chọn địa điểm kiểm tra phế liệu nhập khẩu và làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập hoặc cơ quan hải quan nơi có nhà máy sử dụng phế liệu nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTG ngày 12 tháng 5 năm 2017.

Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường không trực tiếp kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu; khẩn trương triển khai thực hiện công văn số 1036/VPCP-TH ngày 01 tháng 02 năm 2019.

Đồng thời, Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, bãi bỏ các quy định pháp luật bất cập, không phù hợp liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm trung gian: phôi kim loại, hạt nhựa, sản phẩm nhựa tái chế thương phẩm nếu đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Riêng đối với nhựa phế liệu, chỉ được nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ra các sản phẩm trung gian nêu trên đến hết ngày 31/12/2024.

Ngoài ra, Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và địa phương có liên quan khẩn trương xử lý phế liệu nhập khẩu được xác định là vô chủ theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đầu tháng 3/2019.

 

(Theo Chinhphu.vn)

Xem thêm ...