Khảo sát của CFIEC về việc Sử dụng và Quy định về truyền dữ liệu xuyên biên giớiTT Hợp tác kinh tế quốc tế của Nhật đang làm khảo sát về tự do trao đổi dữ liệu xuyên biên giới. Thông tin rất quan trọng để họ đưa ra các đề xuất, kiến nghị về chính sách và thúc đẩy hợp tác giữa Nhật với các nước.

Các doanh nghiệp vui lòng dành ít phút trả lời bản khảo sát theo đường link dưới đây:

Xem thêm ...