Mẫu báo cáo số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương cho các năm 2020 và 2022Triển khai Nghị định 06/2022/NĐ-CP về Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn và Quyết định 01/2022/QĐ-TTg ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, Bộ Công Thương tiến hành kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương cho các năm 2020 và 2022.

Đề nghị các Cơ sở thuộc Danh mục tại Phụ lục II Quyết định 01/2022/QĐ-TTg báo cáo số liệu hoạt động và thông tin liên quan để phụ vụ kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương theo biểu mẫu tại phụ lục hướng dẫn kèm theo.

Báo cáo gửi về Bộ Công Thương trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 theo địa chỉ: Số 23 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Ông Trần Văn Việt, chuyên viên Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương

SĐT: 0906999869 – E-mail: viettv@moit.gov.vn

cv1239 KKKNK

Xem thêm ...