Chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực Doanh nghiệp để thích ứng yêu cầu Chuyển đổi xanh và thực hành kiểm kê KNK”Sau những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính, Chính phủ, các bộ, ngành đã có nhiều hoạt động tích cực để “nội luật hóa” các quy định, trong đó có nhiều quy định liên quan trực diện tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các yêu cầu, diễn biến mới từ các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Mỹ, EU,…cũng cho thấy, giảm phát thải khí nhà kính đã được coi là một tiêu chí “bắt buộc” thay vì là “tự nguyện” để doanh nghiệp có thể cạnh tranh và tồn tại trong các chuỗi cung ứng.

Để giúp các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt được tổng thể các vấn đề nêu trên, đặc biệt là có chiến lược nâng cao năng lực phát triển theo xu thế “xanh hóa” và bền vững, đồng thời để hướng dẫn cho DN có khả năng thực thi bước đầu các yêu cầu kĩ thuật mới theo quy định pháp luật trong nước và quốc tế, Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED), Bộ KH&ĐT và Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC) do USAID tài trợ phối hợp tổ chức chương trình tập huấn thực chiến kéo dài 02 ngày cho các Doanh nghiệp với chủ đề “Nâng cao năng lực doanh nghiệp để thích ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, giảm phát thải và Thực hành kiểm kê khí nhà kính”.  
Với vai trò đầu mối hỗ trợ tổ chức, Văn phòng Ban IV xin gửi tới Quý Doanh nghiệp kế hoạch chương trình chi tiết và thư mời (Xem tại file đính kèm).
Đề nghị Quý Doanh nghiệp đăng ký bằng cách truy cập đường link hoặc quét QR đăng ký trong Thư mời. Thời hạn đóng đăng ký là 17h00 ngày 23/11/2023 (BTC có thể đóng đăng ký sớm hơn nếu đã đủ 35 chỉ tiêu học viên trước thời điểm này).
Trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với đầu mối của Ban Tổ chức: Ms. Nguyễn Huyền My – Điện thoại: 0904.567.579; Email:my.nth@vief.vn.  

Xem thêm ...