Chương trình Hội thảo và Lễ kỷ niệm “20 năm Hiệp hội Thép Việt Nam đồng hành cùng ngành thép Việt Nam – xây dựng và phát triển”Đăng ký tham dự Hội thảo và Lễ kỷ niệm "20 năm Hiệp hội Thép Việt Nam đồng hành cùng ngành thép Việt Nam - xây dựng và phát triển"

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO VÀ LỄ KỶ NIỆM
20 NĂM THÀNH LẬP HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAMdownload tại đây

Chương trình Hội thảo và Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập VSA

 

 

 

Xem thêm ...