Mời góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lòHiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy địnhvề: yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra […]

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy địnhvề: yêu cầu kỹ thuậtkiểm tra trong quá trình vận hànhthử nghiệm và kiểm địnhyêu cầu về quản lý đối với các tổ chức có liên quan đến trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò. Dự kiến văn bản có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp khai thác mỏ hầm lò, các tổ chức thử nghiệm và kiểm định trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn– Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 19/09/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo. 

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Xem thêm ...