Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19Ngày 9/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.

Một số chỉ đạo đặc biệt quan trọng của Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết này như sau:

 1. Cho DN/HTX/HKD thực hiện tự xét nghiệm covid và Giao Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn, công nhận (cuối trang 4)
 2. Giao Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể các địa phương các điều kiện đối với người lao động làm việc tại các DN/HTX/HKD để sớm được tham gia lưu thông (nền tảng cho việc hình thành người lao động xanh tới đây) (trang 5)
 3. Giao Bộ TTTT xây dựng nền tảng công nghệ để tích hợp các hoạt động thay vì loạn app, loạn ứng dụng, loạn chỉ đạo như hiện nay, bao gồm tiêm chủng, xét nghiệm, khai báo y tế, cấp luồng xanh, chứng chỉ xanh…(trang 5)
 4. Giao Bộ GTVT hướng dẫn các địa phương thực hiện thống nhất các “luồng xanh” vận tải, không quy định thêm các điều kiện, giấy phép cản trở lưu thông hàng hoá, đặc biệt đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất (đầu trang 6)
 5. Giao Bộ Tài chính chỉ đạo TCHQ cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã được nộp bản scan có xác nhận bằng chữ ký số đối với các chứng từ phải nộp bản giấy là bản chính dưới dạng giấy/bản sao y công chứng/chứng thực theo quy định của các Bộ, cơ quan để giải quyết ách tắc khi thông quan hàng hoá; các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nộp bổ sung sau khi hàng hoá được thông quan để hậu kiểm (giữa trang 7)
 6. Giao các địa phương CÙNG VỚI các DN/HTX/HKD chủ động nghiên cứu, thống nhất phương án, điều kiện tổ chức sxkd an toàn (cuối trang 7) (địa phương nào tiếp tục áp đặt mà không trao đổi, thảo luận với DN/HTX/HKD là có căn cứ để báo cáo Thủ tướng rồi).
 7. Giao Bộ LĐTBXH trong tháng 9 năm 2021 tham mưu CP trình QH về việc ban hành chính sách tạm dừng hoặc giảm mức đóng bảo hiểm xã hội & chỉ đạo BHXHVN nghiên cứu đề xuất miễn tiền phạt chậm nộp BHXH phát sinh trong năm 2020 và 2021 (cuối trang 8.)
 8. Giao Bộ Tài chính: Khẩn trương triển khai các chính sách về giãn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành (trang 9)
 9. Giao Ngân hàng NN Việt Nam: Khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo hướng mở rộng đối tượng, phạm vi, thời gian được áp dụng chính sách cho phù hợp với diễn biến thực tế của dịch bệnh (trang 10)
 10. Đề nghị Tổng liên đoàn LĐVN: Xem xét miễn nộp đoàn phí CĐ cho đoàn viên tại DN/HTX/HKD bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong năm 2021 và 2022 & báo cáo UBTVQH cho DN/HTX/HKD giảm mức đóng kinh phí công đoàn trong năm 2021, 2022 (hiện đang đóng mức = 2% quỹ lương) (trang 10).
 11. Giao các địa phương (tức là Hải Phòng, TP.HCM): Xem xét giảm mức phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, cảng biển loại I và IA trên địa bàn cho các DN/HTX/HKD có hoạt động xuất, nhập khẩu theo tình hình thực tế của dịch bệnh COVID-19 và lùi thời gian bắt đầu thu phí tại khu vực cửa khẩu và cảng biển nêu trên.

  Toàn văn Nghị quyết 105/NQ-CP xin xem tại đây.

Xem thêm ...