Phần 2 – HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM – NHỮNG KỲ ĐẠI HỘIKể từ khi thành lập (8/2001) đến nay, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) đã trải qua năm kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội đều đánh dấu một chặng đường VSA đồng hành với ngành thép Việt Nam xây dựng và phát triển.

Xem thêm ...