Phần 3 – NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HIỆP HỘI THÉP TRONG 20 NĂM (2001-2021)20 năm trôi qua ngành thép Việt Nam đã phát triển vượt bậc, Hiệp hội Thép Việt Nam đồng hành và phát triển với ngành, trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp có uy tín ở trong nước và khu vực.

Xem thêm ...