Quyết định số 3327/QĐ-BCĐ về ban hành Tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại công trình trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh3327qdsigned

Xem thêm ...