Quyết định số 3328/QĐ-BCĐ về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh3328qdsigned

Xem thêm ...