Sửa đổi, bổ sung Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 và thay thế Quyết định 536/QĐ-BCT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương (vụ việc SG05)Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với tôn màu nhập khẩu.

Ngày 09 tháng 2 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 536/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1931/QĐ-BCT để phù hợp với Danh mục hàng hóa tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017.

Để thống nhất về phạm vi sản phẩm, cửa khẩu nhập và địa điểm làm thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện của các doanh nghiệp, ngày 05 tháng 6 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1561/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và thay thế Quyết định 536/QĐ-BCT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Các điểm mới của Quyết định sửa đổi như sau:

(i) Xác định phạm vi hàng hoá áp dụng biện pháp tự vệ: Theo đó, biện pháp tự vệ chỉ áp dụng đối với hàng hoá là tôn màu và thuộc các mã HS được liệt kê trong Quyết định. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc thì Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài Chính (Tổng cục Hải quan) thống nhất phương án xử lý.

(ii) Xác định cảng nhập khẩu và địa điểm làm thủ tục hải quan: Để được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch nhập khẩu và miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu chất lượng cao, việc nhập khẩu tôn màu chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu cảng biển quốc tế và cảng hàng không dân dụng quốc tế tại Thành phố Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm làm thủ tục hải quan và thủ tục nhập khẩu được thực hiện theo quy định pháp luật về hải quan (Bao gồm Quyết định 15/2017/QĐ-TTg ngày 12 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập).

(iii) Đối với mặt hàng tôn màu khi nhập khẩu đã được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ, trong quá trình sản xuất phát sinh nguyên vật liệu dư thừa, nếu phần nguyên vật liệu dư thừa chuyển tiêu thụ nội địa thì doanh nghiệp nhập khẩu phải nộp thuế tự vệ.

Chi tiết Quyết định và thông báo tải về theo đường dẫn dưới đây:

Quyết định 1561/QĐ-BCT.

Các tổ chức, cá nhân có ý kiến, thắc mắc về nội dung Quyết định xin vui lòng liên hệ: Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ – Cục Phòng vệ thương mại, 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội – Tel: +84-24-7303.7898 (máy lẻ 111) – Email: trongnd@moit.gov.vn (Nguyễn Đức Trọng); giangphg@moit.gov.vn (Phạm Hương Giang).

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

Xem thêm ...