Thêm 2 doanh nghiệp được miễn áp dụng biện pháp tự vệ với tôn màu nhập khẩuBộ Công Thương vừa ban hành các quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với hơn 100 tấn sản phẩm tôn màu nhập khẩu của hai doanh nghiệp trong năm 2018.

Cụ thể, Công ty TNHH Tea Yang Việt Nam được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ với 24 tấn thép làm khuôn dao, thìa, dĩa. Công ty TNHH Gia Công được được miễn trừ khối lượng 100 tấn thép hợp kim làm giá đỡ bạc đạn của xe máy và ô tô.

Trước đó, vào cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Công Thương cũng đã ban hành các Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu chất lượng cao phục vụ sản xuất cho năm 2018 cho 11 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng; Công ty TNHH điện lạnh Hòa Phát; Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex; Công ty TNHH Panasonic Việt Nam; Công ty TNHH sản xuất đầu tư điện tử Hiệp Hưng; Công ty TNHH Sanaky Việt Nam; Công ty cổ phần đầu tư, xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh; Công ty cổ phần bao bì kim loại Việt Nam; Công ty TNHH Daesun Vina; Công ty TNHH Superior Multi Packaging VN và Công ty TNHH thiết bị giáo dục Tân Hà.

Theo quy định tại Phụ lục 2 Thông báo kèm theo Quyết định số 1931/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam từ nhiều nước/vùng lãnh thổ khác nhau, định kỳ hàng quý, các doanh nghiệp được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp báo cáo tình hình nhập khẩu tôn màu chất lượng cao đến Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) trong vòng 15 ngày đầu tiên của quý tiếp theo.

Trước đó, ngày 31/5/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT. Ngày 9/2/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 533/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ.

(Nguồn tin: Hải quan)

Xem thêm ...