Thông báo gia hạn thời gian nộp Bản trả lời câu hỏi điều tra trong vụ việc điều tra rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn xuất xứ từ Đại Hàn Dân quốc và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc: ER01.AD04)Ngày 07 tháng 11 năm 2023, Cục Phòng vệ thương mại đã có Công văn số 907⁄PVTM-P2 và Thông báo số 163⁄TB-PVTM về việc ban hành Bản câu hỏi điều tra trong vụ việc ER01.AD04. Theo đó, thời hạn trả lời bản câu hỏi điều tra là trước 17h00 ngày 16 tháng 12 năm 2023 (theo giờ Hà Nội)

Để tạo điều kiện cho các bên liên quan tham gia trả lời đầy đủ bản câu hỏi, căn cứ khoản 2 Điều 35 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan điều tra có Thông báo số 228/TB-PVTM ngày 11 tháng 12 năm 2023 về việc gia hạn thời hạn trả lời bản câu hỏi điều tra trong vụ việc ER01.AD04 đến 17h00 ngày 15 tháng 01 năm 2024 (giờ Hà Nội). Trong trường hợp các bên liên quan trả lời bản câu hỏi sau thời hạn nêu trên, Cơ quan điều tra có thể sử dụng các dữ liệu sẵn có theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.

Đối với các nội dung khác, đề nghị các công ty thực hiện theo hướng dẫn trong bản câu hỏi điều tra chính thức được ban hành theo Công văn số 907/PVTM-P2 và Thông báo số 163/TB-PVTM ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Cơ quan điều tra.

Thông tin liên hệ:

Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Cán bộ phụ trách: chị Lê Thị Kim Phụng và chị Vũ Diệu Linh

Điện thoại:+84 24 73037898 (số máy lẻ: 112/115)

Email: phungltk@moit.gov.vn / linhvd@moit.gov.vn

Danh sách tài liệu gửi kèm:

– Thông báo số 228/TB-PVTM về việc gia hạn thời hạn trả lời Bản câu hỏi điều tra chính thức trong vụ việc ER01.AD04.

Xem thêm ...