Thông báo triển khai công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa tự động và đầu mối tiếp nhận phản ánh vướng mắcHiệp hội Thép Việt Nam xin gửi tới Quý Doanh nghiệp nội dung Thông báo triển khai công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa tự động và đầu mối tiếp nhận phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng. Văn bản mới quy định về công tác kiểm tra, giám sát tự động đối với […]

Hiệp hội Thép Việt Nam xin gửi tới Quý Doanh nghiệp nội dung Thông báo triển khai công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa tự động và đầu mối tiếp nhận phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

  1. Văn bản mới quy định về công tác kiểm tra, giám sát tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cảng Hải Phòng:
  • Quyết định số 1593/QĐ-BTC ngày 15/08/2017 thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa tự động

  • Quyết định số 3125/QĐ-HQHP về việc Hướng dẫn thí điểm trình tự thực hiện việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra khu vực kho, bãi, cảng Hải Phòng trên hệ thống điện tử.

2. Đầu mối tiếp nhận phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng theo danh sách dưới đây:

 

 

Xem thêm ...