Thông tư số 09/2021/TT-BKHCN sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉNgày 01/11/2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BKHCN sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ.

Việc ban hành QCVN này có ý nghĩa quan trọng, nhằm tháo gỡ khó khăn và khắc phục những bất cập đang tác động đến doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đồng thời phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Xem chi tiết tại đây Thông tư 09-2021-TT-BKHCN

Xem thêm ...