Thông tư số 82/2021/TT-BTC Quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển nơi thực hiện giãn cách xã hội theo CT số 16/CT-TTgTT 82 2021 BTC

Xem thêm ...