Tổng quan thị trường thép trong nước tháng 9 và 9 tháng năm 2017Sản xuất thép trong nước 9 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng so với cùng kỳ, đạt hơn 15,4 triệu tấn, tăng 24,2 % so với cùng kỳ 2016. Bán hàng thép các loại trong nước đạt gần 13 triệu tấn, tăng tương ứng là 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhận định chung về diễn biến giá cả nguyên liệu thép thế giới: 

Nhìn chung, giá các loại nguyên liệu sản xuất thép trong Quý III/2017 tăng khá cáo so với mặt bằng giá Quý II/2017, đặc biệt là giá phôi thép cảng Đông Á (tăng 90 USD/Tấn) và giá thép cuộn cán nóng (tăng 80 USD/Tấn).

So với hồi đầu năm 2017, giá các loại nguyên liệu tăng, cụ thể:

-Phôi thép: tăng ~90 USD/tấn;

-Thép phế: tăng ~70 USD/tấn;

-Than mỡ luyện cốc: giảm ~15 USD/tấn;

-Quăng sắt: giảm ~15 USD/tấn;

-Than điện cực tăng từ 5.000 – 6.000 USD/tấn lên 25.000-30.000 USD/tấn (nguồn: SteelBB)

Diễn biến giá của các loại NVL sản xuất thép trên thế giới

Tình hình thị trường thép Việt Nam:

Thị trường thép xây dựng tháng 9 có biến động ngược chiều, cụ thể:

– Trong nửa đầu tháng 9 giá thép phôi tăng, giá thép phế giảm nhẹ nên các nhà máy trong nước đã điều chỉnh tăng.

-Nửa cuối tháng 9 hàng hóa bán chậm do các nhà phân phối giảm hàng tồn kho trước đây và một phần do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều.

Tình hình xuất nhập khẩu thép tính đến hết 31/8/2017:

  • Tình hình nhập khẩu: Tính đến hết tháng 31/8/2017, nhập khẩu thép thành phẩm đạt hơn 13,5 triệu tấn, với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 6,99 tỷ USD, giảm 22% về lượng, nhưng tăng 3% về giá trị.
Các nguồn nhập khẩu thép vào Việt Nam 8 tháng đầu năm 2017
  • Tình hình xuất khẩu: Tính đến hết tháng 31/8/2017, xuất khẩu thép thành phẩm đạt gần 3 triệu tấn, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2 t USD, tăng 27% về lượng, và tăng 50% về giá trị. ASEAN vẫn là thị trường xuất khẩu chính, với lượng xuất khẩu hơn 1,4 triệu tấn thép, chiếm tới 58% tổng lượng thép thành phẩm xuất khẩu.
Thị trường xuất khẩu các sản phẩm thép của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2017

 

Xem thêm ...