Ủy ban Thép của OECD hợp tác với IEA tổ chức hội thảo trực tuyến về Khử cacbon trong ngành thépHội thảo sẽ tập trung vào các tiêu chuẩn đo lường phát thải và khung thu thập dữ liệu liên quan làm cơ sở để thông báo chính sách và định nghĩa về thép phát thải gần bằng không, cũng như cách phản ánh tính không đồng nhất của cấu trúc ngành thép và lộ trình khử cacbon giữa các quốc gia.

Ủy ban Thép của OECD hợp tác với IEA tổ chức hội thảo trực tuyến về Khử cacbon trong ngành thép vào 18:00 – 21:00 Thứ Hai, ngày 27 tháng 2 năm 2023. Chủ đề chính của cuộc thảo luận sẽ tập trung vào các kết quả dự thảo của một dự án khử cacbon trong ngành thép đang diễn ra trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh G7 của Nhật Bản và hỗ trợ Chương trình nghị sự về khử cacbon trong ngành (IDA).

Trong hội thảo, các đại biểu sẽ được mời thảo luận và cho ý kiến về kết quả dự thảo của hai báo cáo:

Báo cáo của OECD về tính không đồng nhất cấu trúc ngành thép và các lộ trình khử cacbon và sự liên quan đối với các định nghĩa về thép phát thải các-bon thấp, các tiêu chuẩn đo lường và khung thu thập dữ liệu.

Báo cáo của IEA về các tiêu chuẩn đo lường phát thải và khung thu thập dữ liệu hiện có để cung cấp thông tin về chính sách và định nghĩa về thép phát thải gần bằng không, đồng thời cung cấp lộ trình theo dõi và đo điểm chuẩn các nỗ lực khử cacbon trong lĩnh vực gang thép toàn cầu.

Đăng ký tham dự Hội thảo tại đây here.

Xem thêm ...