Xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương tổ chức thực hiện trong các năm qua là một hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt Nam. Mục tiêu của hoạt động này là ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài.

Tiêu chí xét chọn đối với các doanh nghiệp ngành thép như sau:

  1. Doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp và có lãi trong năm xét chọn.
  2. Không vi phạm pháp luật Việt Nam, không bị các đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng; thực hiện nghiêm túc hợp đồng xuất khẩu.
  3. Hoàn thành các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước.
  4. Có kim ngạch xuất khẩu trong năm xét chọn được tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 đạt mức tối thiểu:

– Ngành vật liệu xây dựng (kim loại, sắt thép): 5.450.000 USD.

– Ngành sản phẩm cơ khí: 6.200.000 USD

Đề nghị Quý Doanh nghiệp đạt tiêu chí như trên gửi hồ sơ đăng ký xét chọn bao gồm:

  1. Đơn đăng ký “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019” (theo mẫu đính kèm): 01 bản chính.
  2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đầu tư): 01 bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp.
  3. Bản sao các bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận về các giải thưởng mà doanh nghiệp được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn.
  4. Báo cáo tổng kết/Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (Mẫu nộp cho Cục Thuế) của đơn vị.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét chọn về Văn phòng Hiệp hội: Trước ngày 20/4/2020.

Xem thêm ...