Dự thảo Ban hành Danh mục Phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuấtHiệp hội Thép Việt Nam đã nhận được công văn số 8010/BTNMT-TCMT về việc xin góp ý Dự thảo Ban hành Danh mục Phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Đề nghị các Doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Thép nghiên cứu nội dung và gửi góp ý để Hiệp hội tổng hợp gửi lại cho Ban soạn thảo.

Download Dự thảo tại đây.

cv so 8010. BTNMT. TCMT vv xin gop y du thao To trinh ve QD cua TTCP Ban hanh DM phe lieu duoc phep nhap khau tu nuoc ngoai nglieu sx theo trinh tu

Xem thêm ...