Dự thảo Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩuBộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Toàn văn dự thảo xin xem tại đây.

Đề nghị Các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Thép nghiên cứu nội dung dự thảo và gửi ý kiến đóng góp để Hiệp hội tổng hợp gửi về Ban soạn thảo.

Trân trọng.

Xem thêm ...