Dự thảo TCVN Cọc ống thép và Cọc ống thép vằnViện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam hiện đang lấy ý kiến với Dự thảo TCVN về Cọc ống thép và Cọc ống thép vằn. Thông tin chi tiết trong file đính kèm. Đề nghị Quý Doanh nghiệp nghiên cứu nội dung và gửi ý kiến góp ý về Văn phòng Hiệp hội trước ngày […]

Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam hiện đang lấy ý kiến với Dự thảo TCVN về Cọc ống thép và Cọc ống thép vằn.
Thông tin chi tiết trong file đính kèm.
Đề nghị Quý Doanh nghiệp nghiên cứu nội dung và gửi ý kiến góp ý về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 17/12/2022 để tổng hợp gửi Ban soạn thảo.
Trân trọng,
Văn phòng Hiệp hội Thép Việt Nam

Xem thêm ...