Mời góp ý Đề nghị cập nhật danh mục hàng hóa sản xuất trong nướcHiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành cập nhật Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được để rà soát thông tin về những đối tượng hàng hóa đang lưu hành trên thị trường, hàng hóa được sản xuất mới hoặc đã dừng sản xuất nhằm cập nhật làm căn cứ cho các vấn đề liên quan đến thuế đồng thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong việc sản xuất, lưu thông hàng hóa.

Dự kiến, danh mục thông tin hàng hóa đang được xây dựng sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến sản xuất hàng hóa trong nước.

Toàn văn Văn bản được đính kèm tại đây.

Tham khảo nội dung danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được tại đây.

 

Đề nghị Quý Doanh nghiệp gửi ý kiến góp ý về Văn phòng Hiệp hội trước ngày 31/10/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo theo email: vietnam.steel.association@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.

Văn phòng Hiệp hội Thép Việt Nam

Xem thêm ...