Mời góp ý dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi)Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Đề nghị xây dựng dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: đối tượng nộp thuế là doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh trên nền tảng số; phạm vi thu nhập chịu thuế, miễn thuế; phương pháp tính thuế (cách xác định thu nhập tính thuế, các khoản chi được trừ/ không được trừ, thuế suất); nguyên tắc, đối tượng ưu đãi thuế; bỏ quy định về nơi nộp thuế… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp,  Quý Doanh nghiệp thành viên VSA đóng góp ý kiến đối với Dự thảo trước ngày 07/4/2023   gửi vềvăn phòng Hiệp hội Thép Việt Nam để tổng hợp gửi Ban soạn thảo.  

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo.  

Xem thêm ...