Cuộc họp với các nhà sản xuất phôi thép và thép dài thành viên Hiệp hội Thép Việt NamNgày 12/6/2020, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) đã tổ chức cuộc họp với các nhà sản xuất phôi thép và thép dài là thành viên của VSA do Ông Nghiêm Xuân Đa - Chủ tịch VSA chủ trì và có sự tham gia của hơn 40 đại diện cho các doanh nghiệp thành viên với 2 đầu cầu trực tuyến Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

Đại diện các Doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng và phôi thép miền Bắc

Theo đó, Chủ tịch Hiệp hội nhận định thị trường thép các tháng đầu năm khó khăn với cung vượt cầu, tăng trưởng sản xuất giảm 5% trong khi lượng thép bán ra thị trường giảm hơn 10%. Điều này tạo sức ép cạnh tranh ngày càng lớn giữa các nhà sản xuất thép xây dựng.

Đại diện các Doanh nghiệp thép xây dựng và phôi thép phía Nam

Đồng thời cũng nhấn mạnh Hiệp hội Thép với vai trò là cầu nối, thúc đẩy sự hợp tác giữa các thành viên trong Hiệp hội, VSA nhất quán quan điểm ủng hộ nguyên tắc thị trường, cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà sản xuất thép trong nước, hợp tác cùng có lợi, xây dựng ngành công nghiệp thép phát triển bền vững; Khuyến nghị các nhà sản xuất thép xây dựng, phôi thép tăng cường trao đổi thông tin thị trường, minh bạch, thể hiện tinh thần thiện chí; Các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội có khả năng dẫn dắt thị trường, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng các nhà sản xuất, phân phối thép đảm bảo cùng nhau phát triển bền vững, không lạm dụng vị trí của mình gây tổn hại đến các nhà sản xuất nhỏ.

Ông Nghiêm Xuân Đa – Chủ tịch VSA (thứ ba từ trái sang) chủ trì cuộc họp

 

 

Xem thêm ...