Bộ Tài chính lấy ý kiến sửa đổi Nghị định quy định biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãiChiều ngày 13/7, Bộ Tài chính đã có công văn số 7672/BTC-CST gửi các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để lấy ý kiến xây dựng dự án Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ.

Ngày 8/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021, trong đó, giao: “Bộ Tài chính và Bộ Công Thương nghiên cứu, rà soát, chuẩn bị phương án phù hợp về thuế nhập khẩu, các biện pháp phòng vệ thương mại theo quy định đối với một số mặt hàng, nguyên vật liệu tăng giá mạnh; xác định rõ nguyên nhân và dự báo xu hướng giá trong thời gian tới, đề xuất chính sách, giải pháp phù hợp…”

Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, trong đó, tại điểm đ, Mục 6 của Nghị quyết này đã giao: “Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh giảm thuế MFN ở mức độ phù hợp đối với một số mặt hàng nhập khẩu có thuế MFN chênh lệch lớn so với mức thuế theo các FTA, đặc biệt là những mặt hàng trong nước không có hoặc ít có nhu cầu bảo hộ để tạo môi trường cạnh tranh; điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng, nguyên vật liệu, góp phần ổn định mặt bằng giá cả trong nước”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP và Nghị quyết số 63/NQ-CP nêu trên, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát các mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi và các quy định có liên quan của Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP (Nghị định số 57/2020/NĐ-CP) và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tại các Nghị định của Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2020/NĐ-CP. Trong công văn, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam có đánh giá chi tiết về kết quả thực hiện Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP gắn với việc thực hiện các mục tiêu, định hướng được xác định trong Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 16/7/2014, trong đó làm rõ các kết quả đạt được, những vấn đề đang đặt ra trong thực hiện Chương trình trong giai đoạn từ 2017 đến nay.

Toàn văn dự thảo Nghị định xin xem tại đây.

Xem thêm ...