Cuộc họp Ban Lãnh đạo Hiệp hội Thép và các doanh nghiệp thành viên 7 tháng đầu năm 2019Thực hiện chương trình hoạt động của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) năm 2019, Thường trực Hiệp hội đã tổ chức cuộc họp Ban Lãnh đạo Hiệp hội và các doanh nghiệp tại khu vực phía Nam ngày 14/8/2019 và khu vực phía Bắc ngày 28/8/2019 để tổng kết công tác hoạt động Hiệp hội, doanh nghiệp thành viên và đánh giá thị trường thép 7 tháng đầu năm 2019- Triển vọng và định hướng công tác Hiệp hội cả năm 2019.

Các cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Ông Nghiêm Xuân Đa – Chủ tịch Hiệp hội và Ông Hồ Nghĩa Dũng – Chủ tịch Danh dự cùng với sự tham gia đầy đủ của Thường trực Hiệp hội và các Phó Chủ tịch kiêm nhiệm tại các doanh nghiệp thành viên cùng với đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp thành viên sản xuất thép xây dựng, thép cán nóng, thép cán nguội, tôn mạ kim loại & sơn phủ màu và ống thép của khu vực miền Bắc và miền Nam.

Cuộc họp với các doanh nghiêp phía Bắc ngày 28/8/2019 tại Hà Nội

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hiệp hội đã thông báo Quy chế làm việc & phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hiệp hội Thép Việt Nam nhiệm kỳ V (2019-2023). 

Cuộc họp với các doanh nghiệp phía Nam ngày 14/9/2019 tại Tp. Hồ Chí Minh

Các nội dung chính nổi bật:

–  Tình hình thị trường thép 7 tháng đầu năm 2019;

–  Hoạt động phòng vệ thương mại;

– Công tác thống kê tình hình sản xuất – bán hàng các sản phẩm thép;

– Theo dõi  và cập nhật tình hình đầu tư vào ngành thép;

– Dự thảo sửa đổi, bổ sung NĐ số 125/2017/NĐ-CP, Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế đối với thép cuộn cán nóng nhóm 72.08 lên 5% thay vì mức 0% như hiện hành. Hiệp hội và các doanh nghiệp liên quan đều ủng hộ chính sách của Chính phủ để bảo vệ ngành sản xuất trong nước, nhưng việc áp dụng trong thời điểm hiện nay là chưa phù hợp. VSA tiếp tục kiến nghị trong giai đoạn hiện nay: Giữ nguyên mức thuế suất MFN đối với thép cuộn cán nóng nhóm 72.08 là 0% như Nghị định số 125/2017/NĐ-CP. Đồng thời chưa áp dụng bất kỳ biện pháp phòng vệ thương mại nào đối với mặt hàng thép cuộn cán nóng nhóm 72.08.

– Nghiên cứu Dự thảo Thông tư quy định về sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam và sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam.

Xem thêm ...