Góp ý dự thảo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn chống dịch tại các cơ sở SXKDKính gửi Các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Thép Việt Nam, UBND Tp. Hồ Chí Minh hiện đang lấy ý kiến góp ý Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết xin xem […]

Kính gửi Các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Thép Việt Nam,

UBND Tp. Hồ Chí Minh hiện đang lấy ý kiến góp ý Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.
Thông tin chi tiết xin xem trong các file đính kèm.
Đề nghị Quý Doanh nghiệp nghiên cứu nội dung và gửi ý kiến góp ý về Văn phòng Hiệp hội Thép để tổng hợp trước ngày 8/9/2021.
Trân trọng,
Văn phòng Hiệp hội Thép Việt Nam

Xem thêm ...