Hiệp hội Thép Việt Nam tập huấn kỹ thuật tại Công ty TNHH thép Kyoei Việt Nam – Ninh BìnhNgày 15/2/2013, Hiệp hội Thép Việt Nam đã cử Ông Chu Đức Khải– Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và Ông Nguyễn Văn Sưa – Phó Chủ tịch tập huấn kỹ thuật cho các cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam, Ninh Bình.

Ngày 15/2/2013, Hiệp hội Thép Việt Nam đã cử Ông Chu Đức Khải– Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và Ông Nguyễn Văn Sưa – Phó Chủ tịch tập huấn kỹ thuật cho các cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam, Ninh Bình.

Xem thêm ...