Hội thảo “Thị trường thép Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 – Triển vọng 2020-2021”Sáng ngày 16/10/2020, Hiệp hội Thép Việt Nam đã tổ chức buổi Hội thảo với chủ đề "Thị trường thép Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 - Triển vọng 2020-2021" với sự tham gia của đông đủ các doanh nghiệp thành viên VSA khu vực phía Nam.

Chương trình Hội thảo bao gồm:

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và phát biểu khai mạc

Ông Nghiêm Xuân Đa – Chủ tịch VSA phát biểu khai mạc

Báo cáo “Thị trường thép Việt Nam và công tác hoạt động Hiệp hội 9 tháng đầu năm 2020, triển vọng 2020 – 2021′

Ông Trịnh Khôi Nguyên – Phó Chủ tich VSA trình bày báo cáo “Thị trường thép Việt Nam và công tác hoạt động Hiệp hội 9 tháng đầu năm 2020, triển vọng 2020 – 2021′

Đại diện Công ty CP Tôn Đông Á trình bày báo cáo “Thị trường thép Trung Quốc- Cơ hội và thách thức”

Ông Nguyễn Văn Đại – Công ty CP Tôn Đông Á

Bài trình bày về “Công tác PVTM trong các FTAs của Việt Nam”

Phần Thảo luận


VSA sẽ tiếp tục cập nhật thông tin hội thảo.

Xem thêm ...