Hội thảo trực tuyến SEAISI 2022 – Đón đầu hệ thống thiết bị thông minh mới nhằm nâng cao hiệu suất và độ tin cậySEAISI tổ chức Hội thảo trực tuyến 2022 - Chủ đề: Đón đầu hệ thống thiết bị thông minh mới nhằm nâng cao hiệu suất và độ tin cậy. Thời gian: 14h00 - 15h30 Ngày 9 tháng 6 năm 2022

Ngành thép là một trong những ngành chiến lược có thể khuyến khích sự tiến bộ của các nước trong khu vực ASEAN. Là một khu vực đang phát triển, nhu cầu ngày càng tăng về thép vẫn chưa được đáp ứng bởi sản xuất hiện có, do đó khu vực ASEAN vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu thép từ khắp nơi trên thế giới. Các nước trên thế giới đã đầu tư và phát triển nhiều công nghệ khác nhau để tăng năng suất của ngành thép, điều này cho phép ngành thép trong khu vực ASEAN áp dụng nó. Tuy nhiên, có những thách thức nảy sinh trong việc thích ứng với các điều kiện hiện tại, chẳng hạn như các vấn đề khí hậu và sự sẵn có của các nguyên liệu thô, đòi hỏi phải có câu trả lời. Do đó, điều quan trọng đối với các ngành công nghiệp thép trong khu vực ASEAN là phải hiểu được sự phát triển của các công nghệ mới có thể áp dụng cho quốc gia của họ.

Một điều khác cần được xem xét ngoài khía cạnh năng suất là độ tin cậy của thiết bị. Hầu hết các ngành công nghiệp thép trong ASEAN vẫn còn dư địa để phát triển các phương pháp bảo trì để họ có thể nâng cao hơn nữa độ tin cậy của các thiết bị được lắp đặt trong mỗi nhà máy. Việc tăng độ tin cậy này là rất quan trọng cần làm để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch bảo trì, sắp xếp mua phụ tùng thay thế và giảm chi phí bảo trì.

Tại Hội thảo trực tuyến SEAISI 2022 này, các nước thành viên hỗ trợ sẽ chia sẻ về tăng năng suất và độ tin cậy của thiết bị, đồng thời để trả lời các câu hỏi sau:

  1. Công nghệ nào đã được các công ty thép áp dụng để tăng năng suất tại các nhà máy của họ?
  2. Các phương pháp và chiến lược đã được thực hiện để duy trì độ tin cậy của thiết bị được lắp đặt là gì?

Xem thêm ...