Lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải, khí thảiThực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với các đơn vị và chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan triển khai xây dựng dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải, khí thải

Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải, khí thải, bao gồm:

(1) Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về bụi, khí thải công nghiệp: download tại đây;

(2) Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải công nghiệp: download tại đây;

(3) Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải chăn nuôi;

(4) Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị;

Để tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo Thông tư và các quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia, đảm bảo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tính khả thi của văn bản sau khi được ban hành, Tổng cục Môi trường trân trọng đề nghị Quý độc giả nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với các dự thảo này.20210708 QCVN Khi thai cong nghiep

Nguồn tin: Cổng TTĐT Tổng cục Môi trường

Xem thêm ...