Malaysia kết luận cuối cùng đợt rà soát hành chính thuế CBPG thép cuộn cán nguộiNgày 8 tháng 5 năm 2019, Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia (MITI) đã thông báo kết luận cuối cùng đợt rà soát hành chính đối với vụ việc Malaysia áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội (cold rolled coils of alloy and non-alloy steel với các mã HS: 7209.15 000, 7209.16 000, 7209.17 000, 7209.18 290, 7209.18 900 và 7225.50 00 (Mã AHTN: 7209.15.00, 7209.16.00, 7209.17.00, 7209.18.99, 7225.50.10 và 7225.50.90) nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam.

Theo đó, MITI kết luận mức thuế chống bán phá giá rà soát áp dụng đối với các nhà sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam là 2%-13,68%.

Mức thuế này có hiệu lực từ 8 tháng 5 năm 2019 đến 23 tháng 5 năm 2021. Các bên liên quan có thể tiếp cận bản báo cáo công khai về kết luận cuối cùng bằng cách gửi văn bản yêu cầu tới MITI theo địa chỉ:

“Director

Trade Practices Section

Ministry of International Trade and Industry

Level 9, Menara MITI

No. 7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah

50480 Kuala Lumpur

MALAYSIA

Telephone Number : (603) 6208 4639 / 4640

Facsimile Number : (603) 6211 4429

E-mail address : alltps@miti.gov.my

Trước đó, ngày 8 tháng 11 năm 2018, MITI đã thông báo khởi xướng rà soát hành chính đối với vụ việc. 

Chi tiet vui long xem tai day.

Xem thêm ...