Mời tham gia Khảo sát, đánh giá về việc áp dụng kinh tế tuần hoànTrong khuôn khổ Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030, Bộ Công Thương tổ chức triển khai nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá và đề xuất chính sách thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành Công Thương góp phần thúc […]

Trong khuôn khổ Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030, Bộ Công Thương tổ chức triển khai nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá và đề xuất chính sách thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành Công Thương góp phần thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững”.
Đề nghị Quý Doanh nghiệp phối hợp thực hiện Phiếu Khảo sát theo đường link:

Xem thêm ...