Sản lượng bán hàng Thép xây dựng trong nước khởi sắcTheo số liệu thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam, sản lượng bán hàng thép xây dựng đạt 958.560 tấn, tăng 9% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức sản lượng thép xây dựng bán hàng trong tháng được ghi nhận cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức hơn là thuận lợi ở cả trong và ngoài nước; kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm vẫn ghi nhận một số điểm sáng về nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế được Chính phủ và các Cơ quan Nhà nước ban hành; Cơ chế linh hoạt của chính sách tài khóa và tiền tệ;  Giải ngân đầu tư công tăng tích cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, v.v.

Nhu cầu thị trường với các mặt hàng thép nói chung vẫn yếu, chưa được cải thiện nhiều. Tuy vậy, sản lượng bán hàng thép xây dựng trong tháng 9/2023 đạt mức sản lượng bán hàng trong tháng cao nhất kể từ đầu năm 2023, một phần nhờ các dự án giao thông như cao tốc Bắc – Nam, các dự án sân bay mới được triển khai, đẩy nhanh tiến độ, và một số dự án khác.

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) từ các đơn vị thành viên và ước số liệu tổng hợp các nhà sản xuất thép ngoài Hiệp hội, tình hình sản xuất – bán hàng  sản phẩm thép xây dựng và thép thô trong tháng 9/2023 có khởi sắc so với cùng kỳ, nhưng tính chung 9 tháng/2023 vẫn tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022.  Cụ thể như sau:
  1. Thép xây dựng:

– Trong tháng 9/2023, sản lượng thép xây dựng sản xuất đạt 876.043 tấn, giảm lần lượt so với tháng trước là 6% và giảm 20% so với tháng 9/22; Bán hàng đạt 958.560 tấn, tăng 9% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

SẢN XUẤT THÉP XÂY DỰNG THÁNG 9/2023

(Nguồn: VSA tổn hợp, ĐVT: Tấn)

 – Tính chung 09 tháng đầu năm 2023Sản xuất thép xây dựng đạt 7,722 triệu tấn, giảm 21,6% so với cùng kỳ 2022; Bán hàng đạt 7,738 triệu tấn, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu đạt 344.676 tấngiảm 12,9% so với cùng kì năm 2022. 

2. Sản phẩm Thép thô:

-Tháng 09/2023: Sản xuất thép thô đạt 1.656.440 tấn, giảm 6,2% so với tháng trước, nhưng tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2022; Tiêu thụ thép thô đạt 1.721.946 tấn, tăng 11so với tháng trước, và tăng 17% so với tháng 9/2023 Trong đó, xuất khẩu thép thô là 160.946 tấn, tăng 11% so với tháng 8/23 và tăng khá cao so với cùng thời điểm tháng 9/22.

– Tính chung 09 tháng năm 2023:  Sản xuất đạt hơn 14,070 triệu tấn, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2022; Tiêu thụ đạt 13,869 triệu tấn, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó xuất khẩu đạt 1.434 ngàn tấn, tăng 81% so với cùng kỳ 2022. 

Theo báo cáo của nhóm chuyên gia của ngân hàng BIDV, trong bối cảnh quốc tế kém thuận lợi và nội tại còn nhiều khó khăn như nêu trên, với kết quả tăng trưởng còn thấp của 9 tháng đầu năm (4,24%) và mức nền cao của năm 2022, dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2023 có thể đạt 5-5,2% (kịch bản cơ sở) hoặc 5,3-5,5% (kịch bản tích cực) nhờ tiêu dùng tăng trưởng vững chắc, đầu tư công tiếp tục được mở rộng, đầu tư tư nhân, các lĩnh vực gặp khó khăn như xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, thị trường Bất động sản… sẽ tiếp tục cải thiện. Triển vọng thị trường thép trong nước Quý IV/2023 sẽ tốt hơn so với các quý trước đó.

Xem thêm ...