Thư mời tham dự Chương trình học tập tại Hàn Quốc từ ngày 22/11-28/11/2016Kinh gửi các Doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Thép, Văn phòng Hiệp hội Thép xin chuyển tới Quý Doanh nghiệp: Thư mời tham dự Chương trình học tập tại Hàn Quốc (Seoul, Daejeon, Busan) từ ngày 22/11-28/11/2016. Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Kinh gửi các Doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Thép,

Văn phòng Hiệp hội Thép xin chuyển tới Quý Doanh nghiệp:

Thư mời tham dự Chương trình học tập tại Hàn Quốc (Seoul, Daejeon, Busan) từ ngày 22/11-28/11/2016.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Xem thêm ...