Tổ chức tham vấn vụ việc rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam (vụ việc ER02.SG04)Ngày 04 tháng 11 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2323/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu (rà soát lần 2). Căn cứ Điều 13 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) sẽ tổ chức buổi tham vấn để các bên liên quan có thể trình bày các quan điểm liên quan tới vụ việc rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam (vụ việc ER02.SG04).

Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) sẽ tổ chức buổi tham vấn để các bên liên quan có thể trình bày các quan điểm liên quan tới vụ việc rà soát cuối kỳ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam (vụ việc ER02.SG04), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14:00 – 17:00, Thứ 6, ngày 03 tháng 3 năm 2023

2. Địa điểm: Phòng họp 101 Bộ Công Thương, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

3. Ngôn ngữ: Tiếng Việt

4. Số lượng: Mỗi bên liên quan có thể cử không quá 03 (ba) đại diện tham gia.

 

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

Xem thêm ...