Một số thông tin cần chú ý về cấp giấy đi đường với các doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí MinhTp. Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn về việc cấp giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 23/8/2021 đến 05/9/2021 đối với các đơn vị thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa (cung ứng dịch vụ logistics) và các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tại trên địa bàn Tp. HCM.

Căn cứ Công văn số 2789/BCĐ-VX ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (từ ngày 23 tháng 8 năm 2021 đến ngày 06 tháng 9 năm 2021); và Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội;

Tp. Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn về việc cấp giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 23/8/2021 đến 05/9/2021:

  1. Đối với các đơn vị thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa (cung ứng dịch vụ logistics):
  1. Đối với các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tại trên địa bàn Tp. HCM: xin xem tại đây

Xem thêm ...